Historie Trangleballu


Název Trangleball vznikl složením slov trangl a ball. Slovo trangle v angličtině nic neznamená, správně by mělo být napsáno triangle, což znamená trojúhelník, slovo ball znamená v anglickém jazyce míč. Slovo triangle bylo změněno na slovo trangle, z důvodů obchodní značky – „There is no „I“ it is a team sport“.
Trangleball vznikl v roce 1991 v USA. Vznikl z nápadu Marka Millera, který při házení míče o stěnu přišel na myšlenku vytvořit hru na podobném principu. Mark Miller žije v Brooklynu, ale hlavním domovem Trangleballu je Fire Island- písečný ostrov poblíž New Yorkské metropole obklopen Atlantickým oceánem. Ostrov je velice oblíbenou rekreační oblastí, pro jeho písčité pláže a  atmosféru, která je naprosto odlišná od blízkého velkoměsta.
V létě roku 1992 byl Trangleball na Fire Islandu poprvé předveden. V roce 1993 Mark Miller získal patent na Trangleball a jejich záměrem je prodat koncept hry společnosti zabývající se výrobou sportovního vybavení. Ve stejném roce představil Mark Miller Trangleball na INPEXU, kde získal stříbrnou medaili v kategorii nových her. Inpex je každoroční shromáždění zlepšovatelů a vynálezců v Monterville v Pittsburghu. Na Inpex se sjíždí obchodníci z různých oborů a hledají něco nového a zajímavého.
V témže roce se však podařilo Trangleball zařadit do programu sedmi škol v oblasti Bayside a Queens a podepsat smlouvu s firmou Sportime, která Trangleball zařadila do svého katalogu a prodává ho. Lana na vymezení čar se změnila na umělohmotné tyče a odrazový jehlan byl vyroben tak, aby ho bylo možné jednoduše přemísťovat. Poté co Mark Miller podepsal smlouvu s firmou Sportime prodaly se stovky kusů do škol a kempů.
Trangleball začali hrát děti ve školách, přes léto děti, co přijíždí trávit prázdniny na Fire Island. Dnes se Trangleball hraje i v kempech mimo Fire Island. Fire Island a ti co zde bydlí, nebo jen tráví léto znají Trangleball velmi dobře. Na pláži je zde stále k dispozici několik rozložených souprav pro hru s míči a kdokoliv si může zahrát. Tato hra na plážích Fire Islandu existuje vedle plážového volejbalu, rocketballu, frisbee a surfingu.
Od roku 2000 se Trangleball dostal i do Evropy a to do České republiky.
Poprvé jsem se s hrou seznámil v roce 1999 při svém prvním prázdninovém pobytu na Fire Islandu. Při svém druhém prázdninovém pobytu na Fire Islandu v roce 2000 mi Mark Miller vybavení pro hru daroval.
Ve školním roce 2000/2001 byl Trangleball představen na katedře Rekreologie FTK UP v Olomouci v rámci netradičních her a později v České asociaci sportu pro všechny. Trangleball je jednoduché se naučit na základní úrovni a o to větším zážitkem je hrát se sehraným týmem proti kvalitnímu soupeři. Je výbornou součástí sportovních programů na táborech, firemních akcích, nebo při rekreačních pobytech.


Květoslav Zaplatil