Pravidla


Geneze pravidel

Tvorba pravidel pro Trangleball nebyla záležitostí jednoho roku. Existující pravidla se od počátku přizpůsobovala hře a situacím, které v ní vznikaly.
Trangleball byl vytvořen původně jako plážová hra. Na úplném začátku se hrálo bez ohraničeného hřiště. Házelo se pouze míčem o odrazový jehlan. Něco jako hrát tenis na hřišti bez čar. Hru však bylo nutné usměrnit do nějakého prostoru. Netvořily jej však dva kruhy jako nyní, ale tři třetiny ve tvaru trojúhelníka. Vzdálenost rohů hřiště od odrazového jehlanu byla však příliš velká na rozdíl od vzdálenosti odrazového jehlanu od středu hřiště, rohy hřiště se těžko vykrývaly. Řešením bylo vymezení hřiště kruhy. Na začátku se hrálo na skoro dvakrát větším hracím poli. Prostor byl později zmenšen. Hlavním důvodem byla velká plocha, kterou původní hřiště zabíralo na pláži. Tím, že se hřiště zmenšilo se však hra stala i více dynamickou.
Dalším problémem, který se při vytváření pravidel řešil byl pohyb hráče s míčem ve třetině. Jeden z návrhů bylo omezit pohyb hráče s míčem ve třetině počtem kroků. Nakonec se však prosadila varianta a pravidlo s názvem „stop and go“. Jde o to, že hráč který získá míč se s míčem může vydat pouze jedním směrem. Hráč s míčem může naznačovat pohyb na jinou stranu než běží pouze tělem. Tím se hra stala více přehlednou.
Velmi důležitým krokem bylo usměrnit vzájemný pohyb útočníka a obránce ve třetině. Útočník se pohybuje blíže k vnitřní okrajové čáře a obránce za jeho zády. Po provedení útoku musí útočník zaujmout ihned opačnou pozici, čímž se vyloučily kontakty hráčů a vzájemné bránění v útoku a příjmu.
Pravidlem, které se ukázalo velice potřebné bylo pravidlo, které omezuje počet podání. Pokud podávající jednoho družstva podá dvakrát za sebou úspěšné podání, které soupeř, příjemce podání, nezpracuje dochází k záměně podávajících. Podání přebírá jeden ze dvou dalších spoluhráčů hráče, který úspěšně podával (viz.pravidla Trangleballu). Pokud by toto pravidlo neexistovalo a došlo by k tomu, že by se ve třetině potkali hráči s velmi rozdílnou výkonností, stala by se hra soubojem jednoho silného hráče proti druhému slabému.
Pravidlo související s mrtvým prostorem je vytvořeno za účelem omezení pozice pro útok. Kdyby toto pravidlo neexistovalo útočící hráč by mohl útočit hodem míče o odrazový jehlan i ve středu třetiny, kde by směr odrazu míče nemohl příjemce předvídat. Hra by se přemístila do středu hřiště. Hra by přestala být dynamická, záleželo by spíše na délce trupu a horních končetin, než na rychlé a v pravý čas provedené přihrávce. Pozici by si hráči vytvářet nemuseli, protože ta nejlepší pozice by byla stále uprostřed.
Trangleball lze v jeho rekreačním pojetí zařadit mezi kolektivní sporty, kde jsou smíšená družstva. Při rekreačním pojetí Trangleballu je možné, aby spolu hráli dvě smíšená družstva, kde si každá dvojice může zahrát na své úrovni ve své třetině v rámci hry tři na tři. Toto pravidlo je také původním pravidlem, které se používá. Pravidlo změny třetiny jsem doplnil do hry jako soutěžní variantu proto, aby se hra stala ještě více vyrovnanější a aby se vyloučila výhoda lepšího počátečního rozestavení jednoho, nebo druhého družstva (pravidlo jsem doplnil po konzultaci s Markem Millerem).

Pravidla v Trangleballu jsou tvořena tak, aby zde byla vyzdvihována spolupráce celého družstva a konečný výsledek byl výsledkem sehranosti.

1.1 Hrací plocha (obr. 1.)
Hrací plocha zahrnuje hřiště a volnou zónu.

1.1.1 Rozměry

Obr. 1.
Hřiště je tvořeno dvěma kruhy se společným středem. Vnější kruh, tvořící vnější vymezovací čáru má poloměr 5,5 m vnitřní kruh, tvořící vnitřní vymezovací čáru má poloměr 2,15 m. Úsek mezi vnitřní a vnější vymezovací čarou tvoří část hřiště, kde se pohybují hráči. Hřiště je rozděleno na tři stejné části – třetiny, dělícími čarami. Volná zóna (úsek hrací plochy za hřištěm) musí zajišťovat volný pohyb hráčů a jejich bezpečnost při možných herních situacích, které na hracím poli vznikají. Měl by ji tvořit minimálně 3 m široký prostor.

1.1.2 Povrch hrací plochy
Trangleball vznikl jako plážová hra, tedy na písčitém povrchu. Lze však hrát Trangleball i na jiných površích. Je však důležité, aby povrch byl plochý, vodorovný a jednolitý. Jako indoorový sport je možné hrát Trangleball také v tělocvičně. Povrch nesmí pro hráče představovat jakékoliv nebezpečí zranění. Hrát je nepřípustné na hrubých, nebo kluzkých površích.

1.1.3 Ohraničení hřiště, čáry na hřišti (obr. 1.)
Hřiště je vyznačeno dvěma kruhy tvořícími vymezovací čáry, které jsou vyrobeny z plastikových tyček kruhového profilu o průměru 2 cm. Dělící čáry jsou tvořeny páskou o šířce 5cm a jsou prodloužením hran stěn odrazového jehlanu. Barva kruhů je růžová, barva dělících čar je černá. Na písčitém povrchu je důležité hrací plochu upevnit do písku kolíky dlouhými 17 cm. Kolíky se umísťují v 6 místech. Vždy tam, kde se spojují oba konce pásky, které tvoří dělící čáry s kruhy tvořícími vymezovací čáry. V tělocvičně se hřiště muže vyznačit jednostranně lepící páskou. Barevně by se měli odlišovat čáry dělící a čáry vymezovací. Dělící čáry a vymezovací čáry jsou barevně odlišné od hracího pole. Čáry na hřišti jsou součástí hřiště. Výjimka platí pouze při podání, kdy vnitřní vymezovací čára není součástí hřiště (viz.podání).

1.1.4 Zóny a prostory (obr. 2.)

Obr. 2.
Zóna pro podání je vymezena dělícími čarami a pomyslnou čarou vytvořenou prodloužením hran základny odrazového jehlanu. Mrtvý prostor je část hřiště, ve kterém nelze provádět ani útok ani podání . Zóna pro útok je vymezena dělícími čarami a pomyslnými čarami vymezujícími mrtvý prostor. Zóna pro odrazový jehlan je vymezena vnitřní vymezovací čarou.


1.2 Odrazový jehlan (obr.2)
Odrazový jehlan je tvořen třemi stěnami, které jsou stejné.

1.2.1. Rozměry
Každá stěna je tvořena rovnoramenným trojúhelníkem jehož základna má délku 115 cm a jehož ramena mají délku 80 cm. Úhel mezi rovnostrannými rameny je 92 stupňů, výška jehlanu je 40 cm. Šířka stěny trojúhelníka je 1.5 cm. Jehlan je vyroben ze dřeva. Odrazový jehlan je umístěn ve středu hřiště.


1.3 Míč

1.3.1 Parametry
Míč musí být kulatý, s povrchovou vrstvou zhotovenou z gumy, nebo umělé hmoty, uvnitř s duší z gumy, nebo jiného podobného materiálu. Barva míče je oranžová, není to však podmínkou. Jeho obvod je 33-36 cm. Jeho váha je 70-80 g. Míč musí mít dobré odrazové vlastnosti. Po zpuštění z výšky jednoho metru by se měl po dopadu odrazit do výše 50-60 cm.

1.3.2 Jednotnost míčů
Všechny míče použité v utkání by měli být jednotné, pokud se týká jejich obvodu, váhy, tlaku, typu apod.


1.4 Výstroj
Výstroj hráče pro Trangleball se skládá z trenýrek, dresu, ponožek a sportovní obuvi. Dresy musí být jednotné barvy. Sportovní obuv musí být pružná a s gumovou, nebo koženou podrážkou bez podpatků. Vhodným doplňkem výstroje jsou chrániče kolen, popřípadě loktů. Plážový Trangleball se hraje bez obuvi. Spoluhráči musí mít trenýrky jednotné barvy, nebo dresy jednotné barvy. Vhodným doplňkem jsou sluneční brýle.


1.5 Zisk bodu, vítězství v setu a v utkání

1.5.1 Zisk bodu
Chyba ve hře-kdykoliv se družstvo dopustí činnosti v rozporu s pravidly, nebo jinak pravidla poruší znamená to chybu ve hře. Chyby se posuzují v souladu s pravidly:
a) pokud nastanou dvě nebo více chyb následně po sobě počítá se pouze první z nich,
b) pokud se dvou, nebo více chyb dopustí obě soupeřící družstva současně, vzniká ”oboustranná chyba” a hra se opakuje
Následek chyby je ztráta rozehry: soupeř družstva, které se dopustilo chyby, vyhrává rozehru s jedním z následujících důsledků:
a) jestliže podával, získává bod a pokračuje podáním
b) jestliže přijímal podání, získává právo podávat aniž by získal bod (ztráta).

1.5.2 Vítězství v setu
Set vyhrálo to družstvo, které jako první získalo 11 bodů. V případě nerozhodného stavu 10:10 se ve hře pokračuje dokud není dosaženo dvoubodového rozdílu. V případě vyrovnaného utkání je stanoven bodový limit 15 bodů. Znamená to, že po nerozhodném stavu 15:15 družstvo, které dosáhne 16. bodu vyhrává set s jednobodovým rozdílem.

1.5.3 Vítězství v utkání
V utkání vítězí družstvo, které vyhrálo dva sety.

1.5.4 Nepřítomné a neúplné družstvo
Odmítne-li družstvo hrát, poté co k tomu bylo vyzváno, je prohlášeno za ”nepřítomné” a prohrává utkání skrečí s výsledkem 0:2 na sety a 0:11 na body. Družstvo, které je prohlášeno za ”neúplné” v setu, nebo v utkání prohrává set, nebo utkání. Družstvu soupeře jsou přiděleny body popřípadě sety potřebné k vítězství v utkání. Neúplné družstvo si zachovává dosažené body a sety.


1.6 Sestava družstva
Za družstvo hrají na hřišti vždy tři hráči. Proti sobě hrají dvě družstva.


1.7. Losování, Rozestavění hráčů, Pravidla změny třetiny
Před utkáním rozhodčí provádí losování, aby se rozhodlo o prvním podání, rozestavění hráčů (právo na výběr zahajovací pozice hráčů vůči soupeřovým) a směru změny třetiny.

1.7.1 Losování
Losování probíhá za přítomnosti kapitánů obou družstev. Vítěz losování si vybírá:
a) právo podávat
b) právo na výběr zahajovací pozice hráčů vůči soupeřovým a směr změny třetiny

1.7.2 Rozestavění hráčů
Hráči jsou na hřišti rozestavěni do tří částí hřiště (tří třetin) oddělených od sebe dělícími čárami. V každé třetině stojí dva hráči, navzájem soupeři.

1.7.3 Změna třetiny
Hráči v průběhu hry mění třetiny. Získalo-li přijímací družstvo právo podávat, jeho hráči postoupí o jednu třetinu. Jedno družstvo mění třetinu (po zisku podání) ve směru hodinových ručiček a druhé družstvo mění třetinu (po zisku podání) proti směru hodinových ručiček. Směr postupu se losuje před začátkem utkání (viz.losování).


Obr. 3.

1.8 Herní činnosti (obr. 3.)

1.8.1 Míč ve hře
Míč je ve hře od okamžiku odhození míče podávajícím hráčem.

1.8.2 Míč mimo hru
Míč je mimo hru v okamžiku chyby na kterou upozorňuje rozhodčí.

1.8.3 Míč ve hřišti
Míč ve hřišti “dobrý míč”, jestliže se dotkne povrchu hřiště, včetně vymezujících čar. Vyjímka je však při podání (viz. podání).

1.8.4 Míč mimo hřiště
Míč je mimo hřiště “out”,když:
a) míč, který se dotkne povrchu je zcela mimo vymezující čáry,
b) se dotkne předmětu vně hřiště, stropu, nebo osoby, která je mimo hru

1.8.5 Podání
Podávající hráč při podání musí stát v zóně pro podání (viz. zóny a prostory). Při podání musí také dodržovat pravidlo “vzdušného prostoru”- podávající nesmí přesáhnout jakoukoliv částí těla vnitřní vymezovací čáru ani na zemi ani ve vzduchu. V praxi to znamená, že podávající musí volit takové postavení, aby jeho horní končetina při podání nepřesáhla vnitřní vymezovací čáru. Podávající má k dispozici pouze jedno podání. Pokud podávající jednoho družstva, podá dvakrát za sebou úspěšné podání, které soupeř- příjemce podání nezpracuje a podání bude zaznamenáno jako 2 body ve skóre pro podávající stranu, pak dochází k záměně podávajících. Podání přebírá jeden z dalších dvou spoluhráčů hráče, který úspěšně podával. První podání v prvním setu provádí družstvo určené losováním. V následujícím setu začíná podávat druhé družstvo(viz.losování). Při hře se po ztrátě začíná podávat v té třetině, ve které skončil míč, nebo přes kterou míč opustil hřiště. Po podání musí míč přejít přes vnitřní okrajovou čáru. Pokud se míč při podání dotkne vnitřní vymezovací čáry znamená to špatné podání a bod pro družstvo na přijmu.

1.8.6 Příjem
Přijímat podání může pouze hráč ve stejné třetině, ve které stojí podávající. Je však možné, že pokud míč nechytí, ale pouze ho tečuje, aby míč chytil jeho spoluhráč, který však musí zůstat nohama ve své třetině. Při útoku však je možné, aby míč chytil spoluhráč z vedlejší třetiny, který však musí zůstat nohama ve své třetině.

1.8.7 Útok
Útok může následovat po podání, nebo přihrávce. Útočit lze:
a) v základním postavení-útočíme ze stejného místa, kde jsme míč získali
b) ve změněném postavení-útočíme z jiného místa, než jsme míč získali
c) v pohybu
Útočit nelze z mrtvého prostoru (viz. zóny a prostory) - hráč musí stát alespoň jednou nohou venku z mrtvého prostoru a míč odhazovat na té straně venku z mrtvého prostoru, kde je jeho noha.

1.8.8 Přihrávka
Družstvo smí učinit dohromady celkem tři přihrávky před tím než zaútočí. Hráč smí přihrát spoluhráči ze základního postavení , ze změněného postavení, z pohybu. Přihrát lze z jakéhokoliv místa ve třetině.

1.8.9 Pohyb ve třetině, pravidlo vnitřní -defenzivní a vnější-ofenzivní dráhy (obr. 3.)
Při pohybu ve třetině se hráči družstva, které má míč pohybují blíže k vnitřní vymezovací čáře, naopak hráči družstva, které je na příjmu se pohybují dále od vnitřní vymezovací čáry tak, aby při pohybu ve třetině nedošlo k jejich střetu. Ihned po útoku se pozice mění.

1.8.10 Pohyb ve třetině, pravidlo “stop and go”, pravidlo tří sekund
Hráč, který přijme míč po podání, útoku, první, nebo druhé přihrávce má čtyři možnosti:
a) ihned zaútočit ve své třetině
b) změnit pozici, ve své třetině a poté zaútočit
c) ihned přihrát jednomu ze spoluhráčů
d) změnit pozici a přihrát jednomu ze spoluhráčů
Pro rozhodnutí má hráč vždy tři sekundy. Hráč po příjmu míče se muže rozhodovat tři sekundy co provede, a poté akci musí provést. Pokud nezaútočí, ale změní pozici má další tři sekundy na to, aby rozhodl zda chce přihrát, nebo zaútočit.


1.9 Přestávky a výměna polí
Všechny přestávky mezi sety trvají tři minuty.


1.10 Požadavky na chování

1.10.1 Sportovní chování
Účastníci musí znát oficiální pravidla Trangleballu a řídit se jimi. Účastníci musí přijímat rozhodnutí rozhodčích ve sportovním duchu. V případě pochybností je možné požadovat vysvětlení prostřednictvím kapitána.

1.10.2 Fair play
Účastníci se musí chovat “fair-play”.


1.11 Rozhodčí
Utkání řídí tři rozhodčí. Z toho jeden z nich má rozhodující slovo.


1.12 Rekreační pojetí pravidel

1.12.1 Smíšená družstva
Trangleball je hra, která umožňuje hraní smíšených družstev proti sobě s tím, že si jednotlivé dvojice v rámci své třetiny mohou zahrát na své úrovni. V tomto případě proti sobě hrají dvě smíšená družstva a v každé třetině proti sobě stojí soupeři na podobné herní úrovni. V tomto případě také odpadá pravidlo změny třetiny.

1.12.2 Trangleball jako sport pro rodiny
Možnost smíšených družstev umožňuje hrát proti sobě rodinám s dětmi zhruba ve stejném věku , kdy v jedné třetině hrají proti sobě ženy v druhé třetině muži a ve třetí třetině děti.